Περικνημίδες

Περικνημίδες (4)

Προϊόν της μόδας, κατάλληλο και άνετο για την καθημερινότητα με μικροϊνες και τριπλή λύκρα με πυκνότητα 50-100-120-150 DEN.